Nieuwe oogst van Earnest!

De zeepbaan zzp-dossier

Zelfstandigen die minder betaald krijgen dan 32,24 euro per uur kunnen een dienstverband claimen bij hun opdrachtgever. Bij zelfstandigen die meer verdienen wordt de arbeidsrelatie beoordeeld met een ‘abc-tje’. Dat is aansturing, inbedding en werken voor eigen rekening en risico. Heel kort door de bocht. Het is dan ook een concept, een voorstel met aanbouwmogelijkheden. En wegingskaders. Mijn kritiek: dit soort pleisters plakken helpen niet meer. Het fundament moet anders. Basisverzekeringen voor alle werkenden, met top- of kopregelingen voor werknemers in loondienst. Daar is politieke moed voor nodig, maar dat is uiteindelijk beter dan dit door-gemodder. Het is maar een van de standpunten in deze steeds warmer wordende discussie.

Wat doen we dan met al die zelfstandigen?

Meer misstanden melden 

Iedereen die te maken heeft met een bedrijfsorganisatie kan een misstand melden. Ook direct extern. De organisatie moet dan bewijzen dat het niet zo is. Meer instanties mogen de meldingen onderzoeken. Dat zijn wat opvallende punten uit de opnieuw gewijzigde Wet Huis voor Klokkenluiders. Grote bedrijven moeten zich er nu al aan houden. Meer dan 50 mensen in dienst? Uiterlijk op 17 december 2023. Nu maar hopen dat het helpt. De schade aan je goede naam lijkt me het vervelendst.

Lees meer over deze vooral papieren tijger

Is dat uitzendbureau toegelaten?

Gebruikt u weleens uitzendkrachten? Vanaf 2026 mag u alleen nog zaken doen met uitzendbureaus die zijn toegelaten op de Nederlandse markt. Hoe weet je dat? Controleer het zelf maar, lijkt het antwoord. Vanuit het Wetsvoorstel toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten. Inderdaad, ook van de immer doorpakkende maar echt wel demissionaire mevrouw Van Gennip van SZW. Ze wilde een vergunningstelsel, maar dat zag de Raad van State echt niet zitten. Al die gremia waar men zich dan achter kan verschuilen. Nu krijgt de Arbeidsinspectie er 90 mensen bij om de vele, vele uitzenders te controleren.

Hoe dat werkt? Het is maar een voorstel ...

Zo hoog is die inflatie!

De percentages en berekeningen vliegen je om je oren. Nieuwe energiecontracten wel / niet meetellen, brandstof, boodschappen ... Het vliegt op en neer, elke maand. En wat koop je ervoor (letterlijk)? Misschien is de minst slechte oplossing: kijken naar de kerninflatie, zonder de prijzen van energie en voeding. Dan hou je over wat niet zo snel verandert. Doen? Dan is de inflatie 5,3 procent in september. Gemiddeld, vergeleken met september vorig jaar. Precies het Europees gemiddelde percentage inflatie. Klinkt aannemelijk, tussen al die cijferreeksen. Opstekertje: economen verwachten volgend jaar een daling van de kerninflatie naar 3,6 procent. Maar die voorspelling wisselt ook per maand ...  

Let op de herfst! 

In september is het percentage verzuim opgelopen naar 4,4 procent. Dat was 4,1 procent in augustus. Niet alleen steekt de griep de kop weer op. In dit seizoen ligt ook de herfstdepressie op de loer. Wat dat is? Neerslachtigheid, extra vermoeidheid en lusteloosheid. Onder andere. Komt omdat het lichaam eerder melatonine aanmaakt. En dat komt weer door een verstoorde biologische klok. En hoe komt dat dan weer? Dat gewissel tussen zomer- en wintertijd, zou ik zeggen. Hou het maar op de wintertijd het hele jaar. Dat is onze 'natuurlijke' tijdzone, als je kijkt naar onze plek op de globus. En neem eind juni een zonnebril mee naar de kroeg, als je tot 3.30 wilt blijven ...

Kan je ook nog serieuzer zijn over verzuim?

 

Nieuw pensioen komt eraan!

De Wet toekomst pensioenen, die de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel moet regelen gaat in vanaf 1 juli. Na (erg) veel debat, wik- en weeg, dreig en zucht kwam het nieuwe pensioenvehikel over de streep. Het moet nu uiterlijk op 1 januari 2028 zijn geregeld. Een jaar extra uitstel, dus. Maar, iedereen die ermee aan de slag wil of moet lette op: veel pensioenfondsen willen vaart maken met de invoering. Vaak willen ze al op 1 januari 2026 de nieuwe pensioenregeling in uw bedrijf rond hebben. Actie, dus. En hoe gaat het met de dekking ondertussen? Crescendo. Heel goed, dus. Krijg je dan nog meer pensioen volgend jaar? Nouhhhh ....   

Het pensioenakkoord was de basis. Wat stond erin?
Zeg het op social!