Nieuwe oogst van Earnest!

Over een onmogelijke afspraak 

.. maar wel een mooi en nobel voornemen. Dat langzaam sterft in schoonheid. Dit klinkt wat hard, maar volgens mij is het toch al jaren zo. Ongeveer een derde van de mensen die worden gerekend tot de doelgroep van de banenafspraak heeft teveel beperkingen en problemen om een reële kans te maken op regulier werk. Mogelijk zijn ze beter geholpen met andere vormen van participatie. Dat concludeert de Nederlandse Arbeidsinspectie in een recent onderzoek. Maar het echte probleem is anders. Te weinig tijd voor goede begeleiding. Want tijd is geld, inderdaad. En het is ook niet echt makkelijk te regelen, zeggen veel werkgevers (terecht, vind ik).

Kan dit echt niet anders?

 Een feel good-onderzoek ...

Dat gevoel krijg ik erbij. Dus neem ik het met een korreltje zout. Vooral omdat ik de uitkomsten herken. Bijna alle zelfstandigen hebben uit eigen vrije wil voor dat werkende bestaan gekozen. Ze voelen zich bijna 2 procent welvarender dan werknemers in soortgelijke beroepen. En een kleine meerderheid houdt het minstens 6 maanden vol zonder inkomen uit arbeid. Nee, we zijn bijna nooit zielige sappelaars. En, als klapstuk: oudere zelfstandigen moet je lekker zelfstandig laten ondernemen. Daar kan ik het alleen maar van harte mee eens zijn.

Voor iedereen die weleens een prettig gevoel wil krijgen bij de zielige zzpeer ..

 Is die nou echt zelfstandig?

De toekomst van onze arbeidsmarkt is weer in opspraak. Reden is een uitspraak van de Amsterdamse rechtbank over Temper. Een bedrijf dat zegt niet meer te zijn dan een aanplakzuil voor opdrachtzoekers en bewuste flexwerkers. Geen betaling, geen verplichting. Wij regelen het contact, en verder is het helemaal aan jullie. Hmm. Temper moet zelf ook ergens van bestaan, lijkt me. Daar hoor ik nooit veel over. En betalingen geven van nature verplichtingen. Maar ja, dit is 'maar' een uitspraak. Die de discussie verder voedt.

Hoe steekt dit precies in elkaar?

Hier is dan de langverwachte AOV voor ZZP!

Tientallen jaren wilde geen kabinet zich eraan branden. De laatste poging (geheten WAZ) strandde in 2004. Sindsdien (20 jaar) moesten zelfstandigen zichzelf bedruipen bij ziekte, leegloop, pensionering en andere tegenvallers. Vonden de meesten ook niet erg, daar waren ze zelfstandig voor. Een meerderheid heeft er ook wat voor. En nu komt Vadertje (Moedertje) Staat weer terug? De subsidiekraan uit Brussel en de lieve vrede met de vakbonden zijn grotere drijfveren, denk ik. Los daarvan is dit voorstel aardig minimaal.

Dus je hebt er niet veel aan, en het kost ook niet veel.

De zelfstandige, het kind en het badwater…

Zelfstandigen die minder betaald krijgen dan 33 euro per uur kunnen een dienstverband claimen bij hun opdrachtgever. Bij zelfstandigen die meer verdienen wordt de arbeidsrelatie beoordeeld met een ‘abc-tje’. Dat is, in een notendop, de kern van het wetsvoorstel Verduidelijking beoordeling arbeidsrelaties en rechtsvermoeden (kort: VBAR). Centraal staan de wat vage begrippen 'aansturing' en 'inbedding'. Het nieuwe kabinet wil er wel mee door, en dus heeft demissionaire doorpakster minister Van G het voorstel naar de Raad van State gezonden.

Hier is het ABC van de toekomstige arbeidsrelaties!

Opstand over het vroegpensioen

Steeds meer mensen met een zwaar beroep lopen te hoop tegen het einde van de regeling vroegpensioen. Ze staken, met de vakbonden voor een betere, en permanente regeling. De werkgevers willen een juiste balans van maatregelen, met 'goede oplossingen voor wie niet gezond werkend de pensioenleeftijd haalt'. Een motie om de huidige RVU te verlengen en verruimen kreeg geen meerderheid in het parlement. Na diverse prikkelende acties lijkt de FNV het te willen regelen in cao's. Met een puntensysteem. En anders de AOW maar terug naar 65. Voor iedereen. Daar is vast niemand op tegen.  

Vroegpensioen, wat is dat voor een regeling?

Wat een zware kost ...

Helaas! Geen TikTokkerige video's hier. Wel hapklare tekstbrokken. Van licht naar zwaar, dus je hoeft niet altijd alles te consumeren, zeker niet achter elkaar. En ook geen onnodige uitweidingen. Recht op het doel af, zogezegd. Eerst een ironische intro, dan een korte situatieschets en tot slot antwoord op die knagende vraag: Hoe zit het dan nu? Niets meer, niets minder.  

Hoe werkt deze webkrant?

 

Nieuw pensioen komt eraan!

De Wet toekomst pensioenen, die de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel moet regelen is ingegaan! Na (erg) veel debat, wik- en weeg, dreig en zucht. Het moet nu uiterlijk op 1 januari 2028 zijn geregeld. Een jaar extra uitstel, dus. Maar, iedereen die ermee aan de slag wil of moet lette op: vaak moet er al snel in concept overeenstemming zijn over de overgangsregeling. De fondsen, werkgevers, ondernemingsraden, vakbonden en or zijn druk bezig. Dus, politiek: niet meer zagen en zeuren nu. Zeggen ze zelf. Anders stappen we nog later over.

Even overstappen naar een nieuwe regeling? Vergeet het.

Kan je ook te 'praktisch' keuren?

Een heus mediastormpje is opgestoken over een nieuwe, simpeler manier om arbeidsongeschikten te keuren. Dat er iets aan moet gebeuren staat buiten kijf, de wachtlijsten voor een keuring zijn eindeloos. Te weinig keuringsartsen, en na 2 jaar ziek moet iedereen gekeurd voor de uitkering. Maar alleen praktisch beoordelen of je het werk kunt blijven doen wat je dan al doet (if any), dat is toch wat te gortig, vinden de vakbonden.

Hoe erg is dit?

Zeg het op social!