Kopje koffie, misschien?

Ik ben weer beschikbaar voor nieuwe opdrachten! Klik op de knop Contact en we praten verder. (Met of zonder koffie.)

Nieuwe oogst van Earnest!

Opstand over het vroegpensioen

Daar begint het op te lijken. Steeds meer mensen met een zwaar beroep lopen te hoop tegen het einde van de regeling vroegpensioen. De vakbonden FNV, CNV en VCP gaan staken voor een betere, en permanente regeling. De werkgevers vinden het onbegrijpelijk. Het ministerie van Sociale Zaken wil ‘op zeer korte termijn’ in gesprek over ‘hoe gezond de pensioenleeftijd gehaald kan worden’. Zeggen de werkgevers. Ze willen een juiste balans van maatregelen, met 'goede oplossingen voor wie niet gezond werkend de pensioenleeftijd haalt'. Vroegpensioen, wat is dat voor een regeling? 

Lees meer over tegenstrijdige belangen, en complexe voorwaarden

Hou ze in de tent bij een crisis

Het (demissionaire) kabinet wil graag dat werkgevers mensen in dienst houden tijdens een crisis. Goedkoper dan de WW, makkelijker doorstarten daarna. Werknemer levert wel wat in, maar houdt zijn baan. Maar het is vragen om fraude, lijkt me. Om te beginnen: wat is precies een crisis? En hoe diep zijn de zakken van de overheid dan? De ambtenaren van Sociale Zaken hebben een regeling opgesteld met strakke voorwaarden. Knap bouwwerkje. Echt.   

Maar heeft de ondernemer er ook iets aan?

 Compensatie beroepsziekten knelt

Het kan eigenlijk niet. Maar het is een nobel streven. Iedereen zo veel mogelijk recht doen is een edel trekje van ons. Vandaar die toverballenboom aan voorzieningen, inclusief aanbouwsels, toe- en bijslagen en compensaties. Zo is er al ruim een jaar de Tegemoetkoming stoffengerelateerde beroepsziekten (TSB). Wel recht doen, maar ook niet meer dan dat. Zo zijn we dan ook wel weer. Zeeuws meisje. Maar deze regeling staat wat te strak afgesteld, vinden sommigen die hem kennen.  

Onbekend, maar zeker wel bemind!

Minister zoekt weg uit verlof-doolhof

Probeer het maar eens: betaald verlof krijgen voor zorg, aan jezelf of aan je naasten. Gegarandeerd sjagrijn en hoofdpijn. Het zou eenvoudiger moeten worden voor werknemers, en overzichtelijker te administreren voor werkgevers. Dat is het uitgangspunt van een nieuw wetsvoorstel over verlofregelingen. Een keer raden wie daarmee bezig is momenteel ...

Komen we eruit zo?

De zelfstandige, het kind en het badwater…

Zelfstandigen die minder betaald krijgen dan 32,24 euro per uur kunnen een dienstverband claimen bij hun opdrachtgever. Bij zelfstandigen die meer verdienen wordt de arbeidsrelatie beoordeeld met een ‘abc-tje’. Dat is, in een notendop, de kern van het wetsvoorstel Verduidelijking beoordeling arbeidsrelaties en rechtsvermoeden (kort: VBAR). Centraal staan de wat vage begrippen 'aansturing' en 'inbedding'. Puzzel even mee. Met alweer die demissionaire doorpakster minister Van G ...  

Hier is het ABC van de toekomstige arbeidsrelaties!

Lonen hard gestegen, inflatie nog meer

(Dit is alleen voor de cijferaars.) Het bruto-loon nam vorig jaar toe met gemiddeld 7 procent, de grootste stijging sinds 1978. Zeggen de nationale rekenmeesters van het CBS. En de inflatie dan? Die ging van 7,6 procent in januari vorig jaar naar 1,2 procent in december. Dus in doorsnee 4,4 procent geldontwaarding over heel 2023. En 2,6 procent meer loon dan inflatie vorig jaar. Maar sinds 2020 zijn de prijzen met 17,3 procent omhoog gegaan. En de lonen zijn sinds 2020 gestegen met 12,6 procent. Dus 4,7 procent minder koopkracht in 3 jaar. Het zijn maar gemiddelden, maar ...

.. er valt nog wel wat bij te verdienen!

Zorg voor arbeidsongeschikten moet eenvoudiger

Het stelsel van voorzieningen bij arbeidsongeschiktheid moet eenvoudiger, transparanter en betrouwbaarder worden. Dat is, in enkele steekwoorden, de samenvatting van het lang verwachte onderzoeksrapport van de onafhankelijke commissie OCTAS die de toekomst van het stelsel voor arbeidsongeschikten onderzocht. Erg revolutionair vind ik het niet. Maar het stelsel dat we nu hebben is zo vermolmd, dat bijna alles een verbetering is. Ook is er kritiek van de sociale partners. Lees en oordeel zelf.

Bijna iedereen heeft het hier over. Maar natuurlijk lees je liever mijn beknopte verhaal!

Arbeidsmarkt heeft flinke opknapbeurt nodig

Nog steeds. Het vorige kabinet is er niet aan toegekomen. Maar in het vierde kabinet Rutte moet het gebeuren. Alleen weten we nog steeds niet precies hoe. Maar de demissionair-doorpakkende minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de kabinetsplannen vervat in het wetsvoorstel Meer zekerheid flexwerkers. Geen revolutie, hoor. Maar sleutelen aan de moeren en bouten. Het gereedschap: stukken uit eerdere plannen van de SER, Borstlap en de WRR.  

En zo ziet het gesleutel er tot nu toe uit!
Zeg het op social!