Nieuwe oogst van Earnest!

U gaat erop vooruit! 

Bijna iedereen, zo ongeveer. Wie werkt voor het minimumloon in de zorg, het onderwijs en bij de overheid gaan er - in procenten - nog het meeste op vooruit. Ook kunt u wat meer krijgen voor thuiswerk en reizen van de 'baas'. Goed nieuws, zeker voor mensen op het minimum. Maar de inflatie is toch echt hoger dan de meeste loonstijgingen. En dus begint het Oud-Hollandse gezelschapspel weer. Waarom betaal jij niet wat meer? Overheden wijzen naar werkgevers. Die wijzen naar de inflatie, de oorlog, de onzekere economie ... 

Bereken het anders zelf maar!

Meer misstanden melden 

Iedereen die te maken heeft met een bedrijfsorganisatie kan een misstand melden. De organisatie moet dan bewijzen dat het niet zo is. Meer instanties mogen de meldingen onderzoeken. Dat zijn wat opvallende punten uit het opnieuw gewijzigde wetsvoorstel Wet Huis voor Klokkenluiders. Wanneer al dit fraais ingaat? Nog niet helemaal duidelijk. Nu maar hopen dat het helpt. Ook tegen intimiderend en grensoverschrijdend gedrag enzo. Welke straffen staan erop? Boetes. De schade aan je goede naam lijkt me veel vervelender.

Lees meer over deze vooral papieren tijger

 

Kogel door de kerk

De Tweede Kamer heeft de Wet toekomst pensioenen, die de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel moet regelen aangenomen. Na een hoofdelijke stemming om middernacht kreeg het wetsvoorstel een ruime meerderheid van 93 stemmen. Nu moet de Eerste Kamer nog zijn zegje doen. Dat zou al in januari kunnen gebeuren. En dan? Hebben vakbonden, ondernemingsraden en werkgevers 3,5 jaar de tijd voor de omzetting van miljoenen pensioenen. Het pensioenstelsel wordt niet eenvoudiger. Maar wel beter passend. Zegt men.

Lees hier een vrij kort en zeker krachtig overzicht ...

Uitzenden of werknemen, bijna hetzelfde

Ik zie amper meer verschil tussen uitzendkrachten en werknemers. Tijdelijk of vast. Misschien is dat ook de bedoeling van de aanstaande uitzend-cao. Ze verdienen dan hetzelfde, zelfde mate van ontslagbescherming, ook bij ziekte en einde opdracht (dat gehate uitzendbeding verdwijnt), zelfde recht op beoordeling, inschaling, zeggenschap over werktijden .. Je bent alleen nog steeds in dienst bij het uitzendbureau. Niet bij het inlenende bedrijf.

Lees meer over deze opvallende concept-cao

Waar blijven de vrouwelijke bestuurders?

Meer vrouwen dan mannen werden dit jaar benoemd als commissaris. Dit is het eerste jaar waarin meer vrouwen nieuw in de raden van commissarissen kwamen. Goed nieuws voor de commissarissen. Maar in de raden van bestuur ging 84 procent van de nieuwe benoemingen naar een man. Waarom? Het quotum geldt alleen voor commissarissen. En de loonkloof? DIe is in 3 jaar 3 procent kleiner geworden. Nog steeds 13 procent gemiddeld, tussen het loon van man en vrouw. Onverklaarbaar? Niet helemaal. Het onverklaarbare verschil is tussen 5 en 6 procent.

Quotum voor vrouwen? Onverklaarbaar deel loonkloof? Hoe dat zit ...

De zelfstandige, het kind en het badwater…

Weinig duidelijkheid, minder zelfstandigenaftrek en een verplichte verzekering in je maag gesplitst. Dat zal je leren, profiteur. Rutte IV heeft er iets bij bedacht: het ‘inbeddingscriterium’. Is het werk organisatorisch ingebed in de organisatie? Dan ben je werknemer. Net zo lastig concreet te maken als 'gezag'. Je kunt er nog tientallen concepten bij bedenken. Maar er zijn altijd creatieve geesten die olifantenpaadjes bedenken. Je kunt veel beter alles opnieuw regelen. In een nieuw basisstelsel. Een soort volksverzekering in een nieuw jasje. Hoezo kan niet? Waar is mijn trekker?

Hoe bedoel je dat?
Zeg het op social!