Vakredacteur bij Vakmedianet

•Verzorgen van nieuwsbrieven, jaarboeken en onderhouden websites voor HR- en arbo-functionarissen.

•Desk research en interviews voor dagelijkse nieuwsberichten en dossierartikelen, websites en nieuwsbrieven, inclusief video en social media.

•Content management, stapsgewijze werkinstructies werken in het cms voor externe auteurs.

•Redactie en productiebegeleiding van handboeken, jaargidsen, nieuwsbrieven (intensieve desk research).

•Proeflezen, begeleiden en adviseren van deskundigenredacties.

Vakredacteur voor Addata

 op diverse boeken, waaronder 'Werken met de omgevingswet'.

Vakredacteur sociale zekerheid Kluwer

Beheren van juridische informatie voor uitgaven van Kluwer Regulatory.

•Onderhouden van databases met juridische informatie op expertniveau in cms PuMa. Opdrachten uitzetten bij externe auteurs, deadlines bewaken, elektronische kopijstromen controleren.

•Hoofdredactie van AntwoordParaat, een database met 4000 vraag-antwoordteksten en korte dossiers voor inwoners van gemeenten.

Stapsgewijze instructies, trainingen en presentaties over werken in het gewijzigde content management systeem (cms) en verschillen in schrijfstijlen folio-web.

•Copy editing