Hoe het echt zit ...

Geld, werk, zorg, inkomen en uitkeringen. Daar is altijd wat mee aan de hand, en het is altijd ingewikkeld. Er wordt genoeg over geschreven, maar.. ik vraag me vaak af: Hoe zit het echt? In deze webkrant probeer ik de feiten bij elkaar te houden. In korte en krachtige dossiers, die de essentie van elk onderwerp bevatten. Nieuws en diepgang bij elkaar. Met soms wat ironisch commentaar op deze voorpagina.

Stemmen staken over slapend dienstverband

Voorzichtig is er een lijn(tje) te ontdekken in uitspraken van rechters over slapende dienstverbanden. Gaat het om langdurig zieke werknemers met slepende en slopende ziektes, dan is de kans groot dat de rechter een einde maakt aan het dienstverband. Dat bleek uit drie recente uitspraken van rechters. Zij vinden dat de werkgever zich in die zaken als slecht werkgever heeft gedragen. Maar er zijn ook andere rechters die vinden dat werkgevers zelf mogen bepalen of ze dienstverbanden slapend aanhouden. Een rechter in Limburg heeft de Hoge Raad om een uitspraak gevraagd. Ondertussen heeft de regering compensatie voor werkgevers bedacht, maar dat gaat pas volgend jaar in. Dat duurt veel werkgevers te lang, en het is ze te onzeker.

Hellup! Wat zijn slapende dienstverbanden?

Het gaat nog altijd over de pensioenen!

De alarmberichten over kortingen op de pensioenen buitelen over elkaar heen. Je zal maar je hele leven hebben gewerkt, en dan, als je er eindelijk van mag genieten ... minder bedrijfspensioen. Hoewel de reserves van de fondsen en de beurskoersen door het dak gaan. Amper uit te leggen, die strenge rekenregels waardoor de pensioenfondsen meer geld achter de hand moeten houden. Nu moeten de fondsen rekenen met 1,1 procent, terwijl ze elk jaar rond 8 procent verdienen op aandelen. En helaas: die rekenrente moet nog lager worden, bepaalde een commissie van wijze mannen (Dijsselbloem, onze bijna-coryfee was er een.) Rekenen we ons nou arm, of blijft er anders niks meer over? Waar houdt ons sociale gevoel op?

Helpt het Pensioenakkoord nog wat?

Over zelfstandigen en prijsafspraken

Heel vreemd. Zelfstandigen die 'zij aan zij' werken met werknemers, en ook hetzelfde werk doen, mogen samen onderhandelen voor (meestal hogere) tarieven. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) legt dan geen boete meer op voor deze prijsafspraken. Die de vrije concurrentie verstoren. Belangenverenigingen en deskundigen arbeidsmarkt zijn verbijsterd over dit voornemen van de ACM. Kennelijk zijn er steeds meer zelfstandigen die steeds minder kunnen verdienen. Steeds vaker is het zo weinig dat ze er amper meer van kunnen bestaan. Maar ... daar hebben we toch allerlei wetten en regels voor? Alleen noemen we de mensen die daaronder vallen werknemers, en geen zelfstandigen.  

Wat is er nu al geregeld voor 'echte' werknemers?

 Over oudere vermogens

Stel: je bent 60 jaar en 4 maanden. En je WW of WGA-uitkering wegens arbeidsongeschikt is afgelopen zonder dat je werk hebt gevonden. Kan gebeuren, nietwaar? Dan moet je naar de bijstand. Of eerst je eigen vermogen grotendeels opmaken. Gelukkig hebben we al jaren een Wet Inkomensvoorziening oudere werklozen (IOW) die dat verhindert. Want die kijkt niet naar het vermogen van jou, of van je partner. De IOW loopt 4 jaar langer door. Tot 1 januari 2026 kan je er nog in. Of tot de AOW, als dat eerder komt...

Hoe zit dat met de WW?
Zeg het op social!