Hoe het echt zit ...

Geld, werk, zorg, inkomen en uitkeringen. Daar is altijd wat mee aan de hand, en het is altijd ingewikkeld. Er wordt genoeg over geschreven, maar.. ik vraag me vaak af: Hoe zit het echt? In deze webkrant probeer ik de feiten bij elkaar te houden. In korte en krachtige dossiers, die de essentie van elk onderwerp bevatten. Nieuws en diepgang bij elkaar. Met soms wat ironisch commentaar op deze voorpagina.

Kabinet ontzorgt kleine werkgevers

Twee jaar loon doorbetalen bij ziekte. Best wel lang, vinden veel werkgevers. Vooral de kleine(re). Het kabinet wil ze graag helpen. Maar afschaffen of drastisch inkorten van die twee jaar: dat krijgen ze er niet door. Wel komt de regering met een 'ontzorgverzekering'. Die de werkgever zelf mag betalen. Maar dan regelt de verzekeraar 2 jaar lang echt alles. Zo ongeveer. En zo is er nog wat 'flankerend beleid' bedacht, voor werkgevers en voor zieke mensen. 

Hoe zit dit dan in elkaar?

 Het minst geliefde baantje

Normaliter is dat staatssecretaris van Vreemdelingenzaken. Beslissen over wie wel, wie niet mag blijven, daar word je niet populair van. Maar dezer dagen is er een nog meer gehate baan: minister van Sociale Zaken zijn. Ik kan me geen minister herinneren die minder bijval heeft gekregen voor zijn voorstellen dan de huidige bewindsman: Koolmees. Op zijn plannen met zelfstandigen is zo mogelijk nog meer kritiek gekomen dan op zijn verbouwing van het arbeidsrecht voor werknemers en werkgevers. Koolmees laat zich er niet door van de wijs brengen.

Hoe zit dat en wat vind ik er zelf van?

 Pensioenakkoord is akkoord!

Driekwart van de FNV en 80% van het CNV heeft ingestemd met een nieuw pensioenstelsel. Enkele hoofdlijnen: In de toekomst gaan de pensioenuitkeringen eerder omhoog in goede tijden. En sneller omlaag als het slecht gaat. En de premie die je betaalt, gaat tot 45 jaar naar je eigen pensioen. Nu betalen jongeren mee aan de pensioenen van ouderen. En verder? Je mag 3 jaar eerder met (bedrijfs)pensioen tegen het minimumloon, zonder boete van de fiscus. Dan is er nog de AOW-leeftijd. Die gaat 3 jaar later naar 67 jaar. En dan met 8 maanden omhoog voor elk jaar dat we ouder worden. Ook voor zzp'ers heeft het akkoord nog een leuke verrassing. De duivel zit ook hier in de details...

Wat staat er in dat Pensioenakkoord?

 Noodmaatregelen voor schuldhulp?

Nog steeds is er veel te doen over schuldhulp. Er zijn ook nogal wat mensen die in de schulden zitten. Meer dan 1 miljoen, volgens sommige bronnen. Nederlanders zijn niet zo dol op mensen met schulden. Toch willen we wel helpen. We zijn de kwaaisten niet. Maar dan komen er mitsen, maren en voorwaarden. Dat zijn er wel wat, net zoals de (nood)maatregelen om te zorgen dat schuldenaren genoeg overhouden om van te leven. En om te zorgen dat ze niet verder in de schulden komen. Zo komt er een aparte wet tegen beslag op bankrekeningen, en meer regelingen voor 'vroegsignalering'. Allemaal met de beste bedoelingen, uiteraard. Maar de plannen en voorstellen zijn wat lastig uit elkaar te houden. Gelukkig ben ik er.

Wat gaan we allemaal doen voor de schuldenaren?