Hoe het echt zit ...

Werk, zorg, inkomen en uitkeringen. Daar is altijd wat mee aan de hand, en het is altijd ingewikkeld. Er wordt genoeg over geschreven, maar.. ik vraag me vaak af: Hoe zit het nu echt? In deze webkrant probeer ik de feiten bij elkaar te houden. In korte en krachtige dossiers, die de essentie van elk onderwerp bevatten. Nieuws en diepgang bij elkaar. Met soms wat ironisch commentaar op deze voorpagina. De webkrant is bedoeld als voorbeeld van eigen werk.

Het gaat alweer over de pensioenen!

De alarmberichten over kortingen op de pensioenen buitelen weer over elkaar heen. Je zal maar je hele leven hebben gewerkt, en dan, als je er eindelijk van mag genieten ... minder bedrijfspensioen. Hoewel de reserves van de fondsen en de beurskoersen door het dak gaan. Amper uit te leggen, die strenge rekenregels waardoor de pensioenfondsen steeds meer geld achter de hand moeten houden. Anders hebben uw kinderen geen pensioen met fatsoen meer, zeggen de Preciezen. Welnee, tegen die tijd is de rente weer gestegen, zeggen de Rekkelijken. Nu moeten de fondsen rekenen met 1,1 procent, terwijl ze elk jaar rond 8 procent verdienen op aandelen. Politiek, parlement en vakbonden staan al jaren schuimbekkend tegenover elkaar. En de werkgevers sluiten aan bij de partij die ze het meeste voordeel oplevert. Dus: benoemen we een commissie die de rekenrente onderzoekt. Eind mei dreigen nieuwe vakbondsacties om het pensioenstelsel.

Ik hoor steeds over dekkingsgraden. Hoe zit dat?

 Export van WW-uitkeringen?

Ja, dat kan. Zelfs als je maar een dag in Nederland hebt gewerkt: heb je lang genoeg in andere EU-landen gewerkt, dan krijg je WW. De uitkering mag je dan na 4 weken meenemen naar een andere lidstaat van de EU. Die export mag nu 3 maanden duren. De lidstaten en de Europese Commissie willen daar 6 maanden van maken. Als de uitkering zo lang duurt. En de dag werken in Nederland wordt minstens een maand. Het Europese Parlement wil het uiteindelijke besluit over de Europese verkiezingen heen 'tillen'. De rijke lidstaten vreesden een afrekening van de kiezer. De armere hadden geen zin in strengere controles op WW'ers in hun eigen land. Op 18 april besloot het Europarlement opnieuw om de stemming uit te stellen. Het is nu echt aan een nieuw Europarlement. Hee, lijkt dit niet op de Brexit? 

Hoe zit het dan nu met onze WW?

Polen in de schappen?

Dennis Wiersma, VVD-woordvoerder arbeidsmarkt zit nooit verlegen om een creatief idee. Werklozen betalen hun bijscholing met hun WW-rechten, oudere werklozen moeten een contract van 3 jaar krijgen tegen 80% van het normale loon. Die plannen, ingediend tijdens de behandeling van de SZW-begroting vorig jaar, haalden het niet. Nu heeft hij een nieuw idee: Nederlandse werklozen moeten vakken vullen. Supermarkten laten dat nu 's nachts doen door Polen. Laten we eerst de Nederlanders aan het werk helpen, stelt hij. Dan kunnen ze overdag vakken vullen, want die Polen spreken de taal niet. Maar, beste heer Wiersma, sinds wanneer zijn bedrijven verplicht om mensen aan te nemen? Waarom zouden de supermarkten hun vakken liever door Polen laten vullen, en niet alleen in de nacht? Gaat u zich maar eens melden bij een supermarkt voor de vulploeg...

Wat bedoelt Wiersma nou precies?

De Oer-Hollandse vraag moet weer gesteld

Ouders krijgen recht op 2 maanden doorbetaald verlof. Over 3 jaar pas, wel te verstaan. Nu hebben ze 6 maanden onbetaald. Ook moet het partnerverlof (of bevallingsverlof) over 3 jaar naar tien dagen. Dat zijn er nu 5, maar dan wel volledig doorbetaald. De extra 5 dagen mogen tegen 70 procent worden doorbetaald. Waarom al dat gegoogel met cijfers en percentages? Omdat het daar juist om draait in ons land. De werkgevers plaatsen bij monde van VNO-NCW al een schot voor de boeg: ouderschapsverlof is een maatschappelijk belang. Dus is het redelijk dat de hele maatschappij het betaalt, uit de schatkist. Niet alleen de werkgevers, die toch al dat partnerverlof moeten ophoesten.  

De verloven. Wat is er nu al?

 Weinig WW'ers, meer oude zieken

Minder werklozen dan toen de crisis uitbrak in 2008! Het officieuze percentage staat nu op 3,3 procent van de beroepsbevolking. Dat is heel mooi. Ook onder de 45-plussers daalt de werkloosheid. Toch zijn de meeste WW'ers ouder dan 45 jaar. Nog een lelijk teken aan de wand is dat ouderen steeds langer ziek blijven als ze ziek worden. Die komen dan in de WIA. Vooral werknemers met een vaste aanstelling komen in die uitkering voor arbeidsongeschikten. En dan blijven ze er waarschijnlijk in, tot hun pensioen.

Hoeveel krijgen ze dan in de WIA?