Hoe het echt zit ...

Geld, werk, zorg, inkomen en uitkeringen. Daar is altijd wat mee aan de hand, en het is altijd ingewikkeld. Er wordt genoeg over geschreven, maar.. ik vraag me vaak af: Hoe zit het echt? In deze webkrant probeer ik de feiten bij elkaar te houden. In korte en krachtige dossiers, die de essentie van elk onderwerp bevatten. Nieuws en diepgang bij elkaar. Met soms wat ironisch commentaar op deze voorpagina.

Het gaat iets beter met de pensioenen!

Maar kortingen dreigen nog altijd, vooral bij de grote fondsen. Eind september kwam de gemiddelde dekking uit op 101 procent. Net iets boven de ondergrens uit het Pensioenakkoord. Maar dat is nog geen wet. Daarin staat nog altijd 104,3 procent als onderkant voor de meeste fondsen. Ook de beleidsdekking, het gemiddelde van de afgelopen twaalf maanden, was eind september met 104 procent net te laag. En dat gemiddelde gaat nog verder zakken, denken de experts, omdat de relatief vette maanden van vorig jaar niet meer meetellen. Kortom: alle rode vlaggen staan er nog voor de pensionado's. Politiek, werkgevers en bonden blijven wantrouwend naar elkaar kijken. Men puzzelt en plant druk verder met onze oudedag.

Wat staat er ook alweer in het Pensioenakkoord?

 Na 45 jaar AOW!

Het is al vaker voorgesteld: 45 jaar werken is genoeg. Zeker voor mensen met zware beroepen. Maar wie zijn dat dan? De helft van werkend Nederland steekt nu zijn vinger op. Zeker in de zorg doen ze dat. Want zij mogen er na 45 dienstjaren in de sector mee ophouden! Dat staat in de vernieuwde cao voor de VVT-sector (verpleeghuizen, verzorgingshuizen en thuiszorg). Wel moeten de verplegers en verzorgers zelf aantonen dat ze er 45 jaar hebben gewerkt, bijvoorbeeld met arbeidsovereenkomsten of deelname aan het pensioenfonds. O, en ze moeten ook nog even akkoord gaan met de cao waar dit in staat.

Waar blijft de AOW voor de anderen?

 Opkoopfonds voor schulden

Een nieuw plan voor mensen die flink in de schulden zitten: een opkoopfonds. Met een opkoopfonds hebben huishoudens nog maar één schuldeiser, in plaats van gemiddeld 14 nu. Minder ruimte voor incassobureaus, meer ruimte voor schuldhulp. Ook komt er een aparte wet tegen beslag op bankrekeningen, en meer regelingen voor 'vroegsignalering'. Allemaal met de beste bedoelingen, uiteraard. Maar de plannen en voorstellen zijn wat lastig uit elkaar te houden. Ook zijn ze niet makkelijk te realiseren. Neem de berekening van wat iemand met schulden mag overhouden om van te leven. Al (en nog) jaren een technisch drama. Gelukkig ben ik er.

Wat gaan we allemaal doen voor de schuldenaren?

Meer vreugde rond de 'blijde boodschap'

Steeds meer grote bedrijven en organisaties bieden vanaf 1 januari 2020 zes weken volledig betaald partnerverlof aan bij de geboorte van een kind. Ze lijken hiermee vooruit te lopen op het ruimere verlof bij geboortes, dat volgend jaar ingaat. Werkgevers vinden het niet helemaal redelijk dat vooral zij moeten betalen voor ruimer verlof rond de geboorte. Partnerverlof zien ze als een maatschappelijk belang. Dus zou de hele maatschappij het moeten betalen, uit de schatkist.   

Wat gaat er allemaal gebeuren rond de geboorte?
Zeg het op social!