Hoe het echt zit ...

Geld, werk, zorg en inkomen. Daar is altijd wat mee aan de hand, en het is altijd ingewikkeld. Er wordt genoeg over geschreven, maar.. ik vraag me vaak af: Hoe zit het nu echt? In deze webkrant probeer ik de feiten bij elkaar te houden. In korte en krachtige dossiers, die de essentie van elk onderwerp bevatten. Met soms wat ironisch commentaar op deze voorpagina. De webkrant is bedoeld als voorbeeld van eigen werk.

Meer werknemers zonder bedrijfspensioen

O jee! Bijna vier keer zoveel werknemers dan eerder gedacht bouwt geen pensioen op. Hebben de cijferaars van het CBS vastgesteld voor het ministerie van Sociale Zaken. Trouw opent erover. Ze bedoelen: bouwen geen bedrijfspensioen op bij hun werkgever. Dat noemen de kenners: witte werkgevers. Bedrijfspensioen is ook niet altijd verplicht. En ook niet altijd voor alle werknemers. Ook interessant: van de zzp’ers heeft 77 procent een pensioenvoorziening(kje). Bijna net zoveel als het nieuwe aantal werknemers zonder bedrijfspensioen... Moet je het pensioen eigenlijk helemaal zelf doen? Er is toch ook nog zoiets als de AOW?

Hoe zit het met de AOW?

Nieuwe wet voor partneralimentatie

De Tweede Kamer is op 11 december akkoord gegaan met een nieuwe wet die partneralimentatie regelt. Dat is het bedrag dat degene die het meest verdient na een scheiding moet betalen aan de andere (ex)partner. De nieuwe hoofdregel wordt: alimentatie betalen aan de partner duurt hoogstens de helft van de duur van het huwelijk, met een maximum van vijf jaar. Dat maximum geldt niet voor mensen die een langdurig huwelijk hadden, en huwelijken met jonge kinderen.

Zijn er nog meer regels?

Partner langer vrij na de bevalling

Vanaf 1 januari 2019 heeft de partner van een net bevallen vrouw recht op een volledige werkweek doorbetaald verlof. Voor de mensen met een fulltime baan is dat meestal 5 werkdagen verlof. Dit verlof (ook wel kraamverlof, partnerverlof of bevallingsverlof) moet worden opgenomen in de eerste vier weken na de bevalling. Na de week doorbetaald partnerschapsverlof is vanaf 1 juli 2020 aanvullend 5 weken partnerverlof mogelijk, of vijfmaal de wekelijkse arbeidsduur voor parttimers, tegen 70 procent van het dagloon. Dat moet worden opgenomen in de eerste zes maanden na de geboorte, en wordt betaald door het UWV.

Hoe zit het nu met de verloven?

 Meer bijverdienen met WW

Mensen met WW kunnen vanaf 1 januari 2019 meer vrijwilligerswerk doen. Ze kunnen dan ook vrijwilligerswerk doen bij organisaties of instellingen die geen winst willen of hoeven te maken. Zoals bij sportverenigingen, of autorijden voor lokale buurtbusverenigingen. Nu kunnen mensen nog gekort worden op hun WW-uitkering als ze vrijwilligerswerk doen bij organisaties die niet zijn erkend volgens de ANBI- of SBBI-status. Ook kaderwerk voor een vakbond is vanaf 1 januari vrijwillig weer mogelijk met WW. Maar UWV blijft controleren of het vrijwilligerswerk betaald werk verdringt.

Vertel me meer over de WW!

Kritiek op hervorming arbeidsmarkt blijft

Het kabinet wil de kloof tussen vaste contracten en flexibele arbeid verminderen door flex en tijdelijk duurder te maken. Maar, werkgevers: redenen combineren mag straks bij ontslag. Positief voor werknemers: ze krijgen direct al een transitievergoeding. Ook tijdens de proeftijd. Die kan tot 5 maanden duren bij een vaste aanstelling. Vooral de vakbonden zijn daar niet blij mee. Het maakt werken nog onzekerder, roepen ze. Werkgeversvereniging VNO-NCW ergert zich vooral aan de hogere WW-premies voor tijdelijk personeel. Dan wordt tijdelijk werk duurder, en in de landbouw en horeca kan je vaak niet anders, zeggen ze. Minister Koolmees van Sociale Zaken houdt voet bij stuk. Hij heeft zijn Wet arbeidsmarkt in balans ingediend bij de Tweede Kamer.

Naar meer details over deze plannen!

 Meer over pensioen: partner krijgt automatisch de helft!

Gaat u scheiden, dan heeft uw partner recht op de helft van het pensioen dat tijdens het huwelijk is opgebouwd. Klinkt misschien logisch, maar het wordt de nieuwe norm, stelt het kabinet voor. En pensioenfondsen gaan dat automatisch doen na een scheiding. Tenzij u dat niet wilt. U moet dan binnen zes maanden nadat de scheiding is uitgesproken doorgeven aan uw pensioenfonds welke verdeling u wel wilt. Geef uw mening hierover op internetconsultatie.nl

En hoe zit het verder met de pensioenen?